De maan op Bali

Tijdens je verblijf in de villa’s zit je direct aan zee en zal het getij je interesse wekken. Soms een groot strand en soms een kleine strook. Maar hoe komt dat ook al weer? Hoe komt dat verschil in de hoogte van de zeespiegel. Hier een korte samenvatting.
Eb en vloed worden veroorzaakt door de zwaartekracht van de maan die 384.000km van de aarde verwijderd is.
Aan de ene kant van de aarde is die zwaartekracht iets sterker dan aan de andere kant en de watermassa wordt dan a.h.w. iets uitgerekt.
Deze watermassa’s draaien traag met de maanwenteling mee en heeft als gevolg dat er iedere 12, uur en 25 minuten vloed is.
Hoewel de zon een geringere zwaartekracht kent door een veel grotere afstand met de aarde versterken zon en maan de zwaartekracht als ze op een lijn staan iedere maand.
Tijdens volle maan en ook bij nieuwe maan staan zon en maan zodanig dat de zwaartekracht versterkt wordt en de watermassa meer verplaatst wordt. Dan spreken we van springtij en meer laag water bij eb.  Is er ½ maan dan is er sprake van doodtij en zijn de verschillen tussen eb en vloed gering.
Als u dus in de Bale Benong (foto) ligt en naar de zeespiegel kijkt weet u wat er onder invloed van maan en aarde met de vloedlijn gebeurt.