Uw beoordeling op Zoover

.

https://www.zoover.nl/indonesie/bali/lovina/buddha/villa is het adres van de site van Villa Buddha op
Zoover. We hebben nu al heel veel beoordelingen binnen en staan gemiddeld op een 9.9 , maar wij zouden u willen uitnodigen om het dubbele ervan te maken. Voor ons is het belangrijk gasten te ontvangen maar voor de staff op Bali is het nog belangrijker om regelmatig gasten te mogen begroeten. Met een goede recentie kunnen we meer gasten naar Bali trekken en da’s leuk voor Putu Surya om te rijden, Kadeks en Komang om te koken en Romi om meer te smilen naar de gasten. En Made de nachtwacht kan weer een extra rondje lopen.